Sessieronde 2

Sessieronde 2

16 maart, 15.00 - 16.15 uur

 

Pdf 1 -

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Nederlandse alcoholbeleid ligt sinds 2014 voor een belangrijk deel bij gemeenten. Maar hoe zorg je dat lokaal alcoholbeleid effectief is?

Stockholm ontwikkelde eind vorige eeuw het project STAD: 'STockholm prevents Alcohol and Drugs problems'. Met een eenvoudige maar zeer effectieve aanpak drong de gemeente alcohol-gerelateerde problemen in het uitgaansleven fors terug. Geweldsincidenten namen met 29% af en dat gold ook voor de maatschappelijke kosten voor gezondheidszorg, justitie, vernielingen. Het project is beoordeeld als zeer kosteneffectief, elke euro leverde bijna veertig euro aan besparingen op.

De STAD-aanpak leunt op 3 interventies: intensieve training van alcoholverkopers, versterkt preventief toezicht en bewustwording en mobilisatie van het gehele publiek. De directeur van het STAD-programma en de projectcoördinator komen speciaal voor deze sessie naar Nederland om hun kennis en ervaringen te delen. 

Deze sessie is interessant voor: beleidsmakers en beleidsadviseurs (GGD/IVZ) die werken aan preventie- en handhavingsplannen. Maar ook voor toezichthouders, politie, wethouders, burgemeesters en onderzoekers. 

Werkvorm: de hele sessie staat in het teken van het project STAD. Primaire activiteit is de presentatie van Johanna Gripenberg (directeur STAD) en Daniel Muller (coördinator RBS). Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. 

Sprekers:
Johanna Gripenberg, STAD
Daniel Muller, STAD 

Pdf 1 - Pdf2

Hoe kunnen we alcoholmisbruik in de sport verminderen? Wat is een verantwoord alcoholbeleid voor de sportkantines? Is er een goed beleid te voeren voor de handhaving van leeftijdsgrenzen voor jongeren? En hoe kunnen we dit afstemmen op specifieke regionale elementen in het alcoholmatigingsbeleid?

Kinderarts Nico van der Lely, Stichting Alcohol en Jeugd en Matthea Kwint, NOC*NSF lichten het project 'Voorkom alcoholmisbruik in de sport' toe. Het plan van aanpak kwam tot stand in samenwerking met NOC*NSF en de Stichting Jeugd en Alcohol, met steun van een zorgverzekeraar. Het project vindt aansluiting bij de reeds bestaande regionale alcoholmatigingsprojecten. Hierin wordt  afgestemd met de programma’s ‘Gezonde Sportkantine’, ‘Sport en Integriteit’ en de NIX18 campagne.  

Deze sessie is interessant voor: beleidsmakers, gezondheidsvoorlichters, preventiewerkers. 

Werkvorm: presentatie en discussie 

Sprekers:
Nico van der Lely, Reinier de Graaf Ziekenhuis
Matthea Kwint, NOC*NSF 

Pdf 1 - Pdf 2

De beelden in de media van jongerenketen op het platteland gaan vaak gepaard met drankmisbruik, onveiligheid en verloedering. Is dit de uitzondering of de regel? Wat is de functie van keten? Zijn het ontmoetingsplekken waar jongeren zich kunnen ontwikkelen of bovenal plekken waar veel wordt gedronken?

In deze sessie geeft dr. Joris van Hoof, Universiteit Twente, naar aanleiding van eerder uitgevoerd onderzoek een inleiding over de prevalentie en karakteristieken van keten, en de alcoholconsumptie en ander risicogedrag van de bezoekers.
Plattelandsjongeren.nl presenteert de Keetkeur aanpak, een interventie die draait om positief ketenbeleid. Deze methodiek zet in op de eigen verantwoordelijkheid van jongeren, waarbij zij actief bijdragen aan veiligere en actievere keten. Hoe ziet deze aanpak er uit? Welke middelen zet Plattelandsjongeren.nl daarvoor in? Hoe kan deze methodiek worden toegepast in gemeentes? Een peeradviseur zal u de methodiek in levende lijve laten ervaren en Ilse Duursma, wethouder van gemeente Dinkelland licht toe hoe de gemeente een rol heeft gespeeld in het inzetten van Keetkeur.

De sessie is interessant voor: beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor jongerenbeleid, alcoholbeleid en/of ketenbeleid. Jongerenwerkers die actief zijn rondom alcoholpreventie en in contact (willen) staan met jongeren die zich in keten bevinden. Andere beroepsbeoefenaren die op enige wijze in contact staan met keetjongeren.

Werkvorm: presentatie, toelichting geven op de methodiek Keetkeur, de deelnemers de methodiek laten ervaren. Tijd om vragen te stellen.

Maximum aantal deelnemers: 20

Sprekers:
Dr. Joris van Hoof, Universiteit Twente
Suzanne Borgharts, Plattelandsjongeren.nl
Jody van Tol, Plattelandsjongeren.nl
Ilse Duursma, Gemeente Dinkelland  

Pdf 1

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft de richtlijnen over het ‘verantwoord gebruik van alcohol’ drastisch veranderd. Dat excessief alcoholgebruik slecht is voor de gezondheid wisten we natuurlijk allang maar recente studies laten zien dat er ook bij matige consumptie geen veilige/gezonde grens is. Het ontwikkelende puberbrein kan bovendien onomkeerbaar worden beïnvloed door alcohol.

Dr. Raymond Niesink van het Trimbos-instituut presenteert onder de titel 'Alcohol, drugs en het brein van onze pubers: een upgrade, de laatste bevingen uit (psycho)biologisch onderzoek'. Hij zal ook ingaan op de consequenties van dit onderzoek voor preventie.

De Gezondheidsraad nam, in het kader van de nieuwe richtlijnen goede voeding 2015, ook de alcoholrichtlijn opnieuw onder de loep. Zij kwam tot de conclusie dat het voor de gezondheid het beste is om helemaal geen alcohol te drinken. Als je het dan toch doet, beperk je dan tot 1 glas. In deze sessie licht de Gezondheidsraad het nieuwe alcoholadvies toe en kunt u vragen stellen over dit advies en de consequenties voor voorlichting en alcoholpreventie. 

Deze sessie is interessant voor: beleidsmakers, voorlichters en gezondheidsprofessionals. 

Werkvorm: presentatie en vragen 

Sprekers:
Raymond Niesink, Trimbos-instituut
Eert Schoten, Gezondheidsraad

Pdf 1 - Pdf 2 - Pdf 3 

Tijdens deze sessie wordt de ‘state of the art’ kennis gepresenteerd over middelenpreventie in het onderwijs, afgewisseld met goede voorbeelden uit de praktijk. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat middelenpreventie specifieker kan worden afgestemd op de leeftijds- en ontwikkelingsfase van de leerlingen.

Onderzoekster Simone Onrust van het Trimbos-instituut presenteert de resultaten van dit onderzoek. Daarbij gaat zij onder andere in op vragen zoals: werkt voorlichting op basisscholen wel of niet? En wat is een goede aanpak voor leerlingen met problemen?

Aan de hand van de presentatie van Simone over middelenpreventie in levensloopperspectief, vertelt een aantal sprekers over hun eigen aanpak in de praktijk:
Ellen Honings van verslavingszorginstelling Vincent van Gogh vertelt over haar ervaring met de uitvoering van ‘Frisse Start’, de interventie voor de brugklas.
Johan Veenstra, rector van het Comenius College te Hilversum, vertelt hoe zijn school de pijlers ‘beleid’ en ‘omgeving’ rondom het thema middelenpreventie heeft vormgegeven.
En Arthur Kleisterlee van Mondriaan Preventie vertelt over Moti4, een geïndiceerde aanpak voor jongeren op het MBO. 

De sessie is interessant voor: ambtenaren Volksgezondheid en Jeugd, Raadsleden, B&W, GGD’en, instellingen voor verslavingszorg en vertegenwoordigers van scholen. 

Werkvorm: de sessie heeft een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, waarbij voldoende tijd en ruimte is voor vragen en discussie.  Jeroen Lammers, projectleider De gezonde school en genotmiddelen, zal de sessie inleiden. 

Sprekers:
Jeroen Lammers, Trimbos-instituut
Simone Onrust, Trimbos-instituut
Ellen Honings, Vincent van Gogh GGZ
Arthur Kleisterlee, Mondriaan Verslavingszorg
Dhr. Veenstra, rector Comenius College Hilversum 

Steeds meer gemeenten stimuleren hun inwoners om een tijdje niet te drinken. IkPas is sinds 2015 de landelijke paraplu van veel lokale en regionale initiatieven met 30 of 40 dagen zonder alcohol. Verschillende landelijke en lokale partners werken samen met het lectoraat verslavingspreventie van Hogeschool Windesheim aan IkPas.

Rob Bovens, lector verslavingspreventie van Hogeschool Windesheim zal samen met Anton Kunst, bijzonder hoogleraar lokale gezondheidszorg, resultaten presenteren van diverse onderzoeken die naar IkPas en soortgelijke initiatieven zijn uitgevoerd. De sprekers schenken aandacht aan de missie, het profiel van de IkPas-deelnemer en aan de effecten op korte en langere termijn. Sanne de Koning gaat dieper in op de implementatie van IkPas via social-media activatie en de voorwaarden om het bereik zo groot mogelijk te maken.
Cobi Izeboud gaat dieper in op de rol van IkPas als spin in het web van lokaal en regionaal alcoholbeleid. Zij bespreekt onder andere hoe IkPas door gemeentes en zorgorganisaties dusdanig ingezet wordt dat alcoholbeleid hierdoor een boost krijgt.

De sessie is interessant voor: Burgemeester en Wethouders, ambtenaren  die werken aan de naleving van de Drank- en Horecawet, aan volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en jeugd. Raadsleden, politie, (regionale) toezichthouders, GGD'en, verslavingszorg instellingen, Centra voor jeugd en gezin, alcoholverstrekkers, sportverenigingen en het bedrijfsleven.

Werkvorm: omdat IkPas zich vooral richt op de sociale drinker en veel deelnemers hoogopgeleid zijn, zullen deelnemers aan de workshop de kans krijgen en nadrukkelijk uitgenodigd worden om eigen ervaringen in te brengen.

Sprekers:
Rob Bovens, Hogeschool Windesheim
Anton Kunst, Hoogleraar Sociale Epidemiologie AMC, UvA
Cobi Izeboud, GGD Noord- en Oost Gelderland
Sanne de Koning, Tekst & Mediaproducties Tilburg  

Pdf 1

De norm NIX18 is duidelijk gezet, maar toch blijkt voor jongeren uitgaan bijna automatisch gekoppeld aan het drinken van alcohol. Alcoholvrij uitgaan is nog niet vanzelfsprekend. In deze sessie laten we een aantal experimenten zien met alternatieven voor alcohol, die beogen om jongeren een zetje te geven in de gezonde richting. Soms slagen de experimenten, soms niet, maar van beide ervaringen is veel te leren.

Jongerencentrum Dynamo uit Eindhoven ontwikkelde met jongeren haar eigen watermerk Damn Yo en een bijbehorende campagne: Fris is ook drank! Maarten van Ham, commercieel manager van Dynamo, vertelt over het succes en de verdere plannen van Damn Yo.

Happy Drinks is een initiatief van het Trimbos-instituut en Pierre Wind. Lex Lemmers van het Trimbos-instituut vertelt over zijn ervaringen met deze drankjes van NIX en de Happy Drinks Bar op het Pinkpop Festival. Tijdens het congres kunt u ook kennismaken met deze drankjes.

Martijn Planken signaleert een probleem met alcoholvrij uitgaan. Initiatieven en pogingen om iets voor jongeren onder de 18 te creëren gaan in veel gevallen over de afwezigheid van iets: alcohol! Het is stappen min…, stappen light… of uitgaan zónder. Zo wordt het alternatieve aanbod een schrale troost in plaats van een gave activiteit. Planken noemt dit ‘het dilemma van het roze olifantje’ In deze sessie ligt hij dit dilemma toe en gaat met de zaal de discussie aan hoe we dit dilemma kunnen doorbreken.

Deze sessie is interessant voor: professionals en beleidsmakers die zich bezig houden met veilig en gezond uitgaan.

Werkvorm: korte presentaties met discussie

Sprekers:
Maarten van Ham, Dynamo
Lex Lemmers, Trimbos-instituut 
Martijn Planken, GGD regio Nijmegen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.