Sessieronde 1

Sessieronde 1

17 maart, 13.15 - 14.30 uur

 

Pdf 1

Het bezoeken van grootschalige dance- en popevenementen nam afgelopen tien jaar een enorme vlucht. Op sommige van deze evenementen worden veel drugs gebruikt. Gebruik van middelen hangt sterk samen met het type evenement.

Deze sessie gaat dieper in op de mogelijkheden die organisatoren van evenementen hebben om het gebruik van drugs te voorkomen en/of de schade van gebruik te beperken.

Ferry Goossens van het Trimbos-instituut presenteert een nieuwe richtlijn voor (alcohol- en) drugspreventie op evenementen. De richtlijn biedt verschillende stakeholders handvatten om een zo veilig en gezond mogelijk evenement te organiseren.

Celebrate Safe is een initiatief van een groot aantal partijen uit de evenementen-branche en een aantal gezondheidsorganisaties. Sinds 2014 is Celebrate Safe actief met als belangrijkste doel bezoekers bewust te maken van de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan uitgaan. Het gebruik van drugs is daar een van. Judith Noijen van Jellinek licht de uitgangspunten toe en gaat in op de rol van Unity bij vooral dance-evenementen. Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, deelt daarnaast zijn ervaringen met drugsbeleid- en preventie op evenementen. 

De sessie is interessant voor: evenementencoördinatoren van gemeenten, beleidsmedewerkers gemeenten die zich bezighouden met drugs (volksgezondheid en OOV), GHOR, verslavingszorginstellingen, politie, GGD, organisatoren van evenementen.

Werkvorm: korte presentaties en discussie

Sprekers:
Ferry Goossens, Trimbos-instituut
Judith Noijen, Jellinek
Jan Smeets, Pinkpop

Pdf 1

De drugsmarkt is continue in beweging en drugstrends zijn vaak lokaal en onvoorspelbaar. Het is zaak om dergelijke trends zo snel mogelijk te signaleren, te taxeren en indien nodig te reageren. In deze sessie maakt u kennis met lokale signaleringssystemen die de drugsmarkt volgen en krijgt u voorbeelden van lokale campagnes die zijn uitgevoerd als er gevaarlijke drugs worden gesignaleerd.

De sessie start met een toelichting op het Red Alert systeem. Een landelijke Red Alert kan worden uitgegeven via het DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem) of Local Pass. Charles Dorpmans, coördinator DIMS Noord Brabant bij Novadic-Kentron legt uit hoe de Red Alert werkt en welke ervaringen hij in zijn regio heeft met dit systeem.

Floor van Bakkum van Jellinek kijkt terug op de cocaïne/witte heroïne Red Alert in Amsterdam. Op 26 oktober 2014 overleed in Amsterdam een jonge 22 jarige Britse toerist aan de gevolgen van het gebruik van zogeheten ‘witte heroïne’ die hem door een straatdealer was verkocht als cocaïne. Snel na het eerste slachtoffer startte de cocaïne/witte heroïne Red Alert, om te waarschuwen voor deze levensbedreigende verkooppraktijk. Van Bakkum analyseert wat er goed is gegaan en staat stil bij de lessen die er kunnen worden getrokken voor toekomstige situaties.

Alex van Dongen, senior preventiewerker en onderzoeker bij Novadic-Kentron, presenteert het Local Pass-systeem dat werd ontwikkeld met een aantal Europese landen. Local Pass is ontwikkeld nadat een aantal gemeenten in 2010 tot de conclusie kwamen dat ze de problemen met GHB eigenlijk veel eerder hadden moeten aanpakken. Het resultaat is een toolkit, die in alle Europese landen op lokaal niveau kan worden ingezet. Tijdens de sessie wordt de aanpak en de toolkit van Local Pass nader toegelicht.

Deze sessie is interessant voor: gezondheidsprofessionals, beleidsmakers, politie en hulpverleners in het uitgaanscircuit.

Werkvorm: presentaties en discussie

Sprekers:
Charles Dorpmans, Novadic-Kentron
Floor van Bakkum, Jellinek
Alex van Dongen, Novadic-Kentron

Pdf 1

Over het laten geven van drugsvoorlichting op school door ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) wordt verschillend gedacht. Stimuleert voorlichting voor ervaringsdeskundigen experimenteergedrag? Of werkt het juist afschrikwekkend? Bas van den Putte (UvA, Trimbos) voerde, in 2015, een onderzoek uit naar de korte-termijn-effecten van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dat gebeurde in opdracht van de Stichting Voorkom. Voorkom werkt standaard met ervaringsdeskundigen. De vraag aan Van den Putte was of de veronderstelde positieve werking ook wetenschappelijk aantoonbaar is of dat de methodiek juist averechts werkt. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1200 leerlingen in derde klassen van het VMBO, HAVO, en VWO waar de stichting Voorkom actief is.

In deze sessie worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Er zal op de resultaten worden gereageerd door zowel de Stichting Voorkom als door een preventiewerker/wetenschapper die kritisch staat tegenover het inzetten van ervaringsdeskundigen. Tot slot zal samen met de zaal worden besproken in welke mate, voor wie, of onder welke voorwaarden een ervaringsdeskundige een goed of slecht idee is.

Deze sessie is interessant voor: gezondheidsprofessionals, deelnemers die werkzaam zijn in het onderwijs en lokale beleidsmakers.

Werkvorm: presentatie en discussie

Spreker:
Prof. dr. Bas van den Putte, Universiteit van Amsterdam
Maike Spoorenburg

Pdf 1 -

Als gevolg van gewijzigde landelijke wetgeving en de invoering van de coffeeshopclub in Zuid-Nederland (de wietpas) ontstond in een aantal Limburgse gemeenten een toename van drugshandel op straat. Kwetsbare jongeren waren betrokken bij deze handel en hun drugsgebruik nam toe. Om deze ontwikkeling te keren startte verslavingszorginstelling VVGi (Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg) in 2015 het project ‘Helder’. Dit project, waarin cannabispreventie centraal staat, wordt uitgevoerd door preventiewerkers in samenwerking met de gemeenten Venlo, Roermond en Venray. Het project startte met een zogenaamde RAR (Rappid Assessment and Respons) om de lokale problematiek en stakeholders voor preventie goed in beeld te krijgen.

De werkwijze van Helder kenmerkt zich door een ‘bemoeizorg-attitude’: ook ongevraagd wordt contact gezocht met de doelgroep. Door het verhogen van de capaciteit kon er in deze gemeenten meer outreachend worden gewerkt en werden ondermeer de volgende activiteiten geïntensiveerd:

  • Het benaderen van de (kwetsbare) jongeren op straat, hen voorlichten, motiveren en adviseren en eventueel warm toeleiden naar zorg (indien nodig).
  • Meer scholing/voorlichting bieden, betreft het signaleren van middelengebruik, aan de betrokken netwerkpartners die vaak met de doelgroep in aanraking komen.
    Kelly Schonenschein en Linda Blomen, Preventiewerkers bij Vincent van Gogh zullen in deze sessie het ontstaan van project Helder toelichten en ingaan op de werkwijze. Ze gaan in op het belang van samenwerking met de ketenpartners.

Deze sessie is interessant voor: lokale beleidsmakers en preventiewerkers die met lokaal drugsbeleid bezig zijn.

Werkvorm: in deze interactieve workshop zal aan de deelnemers van de sessie een casus worden voorgelegd, met de vraag om in groepjes een plan van aanpak te bedenken. 

Spreker:
Kelly Sonnenschein, Vincent van Gogh GGZ
Linda Blomen, Vincent van Gogh GGZ

 

 


 

Niet drinken tot je achttiende is het advies. Maar geldt dat ook voor drugs? En hebben ouders wel invloed op het drugsgebruik van hun kind? Ook als kinderen al langer uitgaan? Doen zij er verstandig aan om hun pubers voor te lichten over uitgaansdrugs zoals ecstasy, of maken ze hen alleen maar nieuwsgierig? Deze vragen staan centraal in deze sessie.

Steeds duidelijker wordt dat, ook als het gaat om drugspreventie, de rol van ouders niet moet worden onderschat. In deze sessie worden de laatste inzichten gepresenteerd over de invloed van ouders op drugsgebruik door Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut. Zij presenteert ook het nieuwe 'uwkindenuitgaansdrugs', dat op deze congresdag wordt gelanceerd. Wilco Schilthuis van de GGD Amsterdam deelt zijn ervaringen met ouderavonden over (o.a.) drugs in het kader van ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’. Deelnemers maken kennis met een nieuwe ouderavond over ‘Uitgaan’ met aandacht voor o.a. ecstasy, alcohol en gehoorschade.

Deze sessie is interessant voor: scholen, preventiewerkers bij GGD-en, IVZ en gemeenten, beleidsmakers bij gemeenten, ouders. 

Werkvorm: presentatie en discussie 

Sprekers:
Wilco Schilthuis, GGD Amsterdam
Ninette van Hasselt, Trimbos-instituut

Geen presentatie beschikbaar via de website - op verzoek van spreker

Cannabis is nog altijd de meest gebruikte illegale drug. De laatste jaren zijn er tal van nieuwe inzichten gekomen over dit middel, dus tijd voor een college over dit middel. Waar staat de cannabiswetenschap? Wat weten we wel en niet over de effecten van cannabisgebruik en het leven van gebruikers? Tijdens deze sessie wordt u door Nienke Liebregts van het Bonger Instituut en Peggy van der Pol van het Trimbos-instituut bijgepraat over de stand van de cannabis-wetenschap. Het cannabiscollege onderbouwt/mijnt een aantal veelgehoorde cannabis-‘feiten’. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

1. Wat u echt moet weten over cannabis
2. Cannabis mythes: het middel en (geestelijke) gezondheid
3. Het is niet verslavend, toch?
4. Stoppen & ontwenning
5. Gedragsverandering: tips om anderen te ondersteunen
6. Cannabisgebruik bespreken
7. Cannabis verslaan

Deze sessie is interessant voor: professionals niet-ingewijd in cannabis: B&W, ambtenaren, centra jeugd en gezin, sportverenigingen. 

Werkvorm: college en stel vooral al uw vragen aan onze sprekers!

Sprekers:
Peggy van der Pol, Trimbos-instituut
Nienke Liebregts, Universiteit van Amsterdam

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.